Systems Science
Systems Science
f4s
Door het gebruik van Systems Science krijgen we nog beter inzicht aan welke knoppen we moeten draaien om een gezonde groei en ontwikkeling in de eerste 1000 dagen van een kind zo effectief mogelijk te stimuleren.
Afbeelding
ijsberg

Een gezonde groei en ontwikkeling tijdens de eerste 1000 dagen hangt af van veel verschillende factoren en stakeholders. Problemen die ontstaan tijdens deze periode zijn daarom vaak complex en dynamisch van aard en er is dan ook niet één simpele oplossing om problemen tijdens deze periode te voorkomen.

Daarom starten we in 2020 met Systems Science. Met behulp van Systems Science gaan we na hoe verschillende elementen binnen een systeem elkaar beïnvloeden. In plaats van het kijken naar - en reageren op - individuele problemen, wordt er  gekeken naar de relaties en dynamiek tussen verschillende activiteiten binnen een systeem. Er wordt gekeken naar patronen over de tijd en naar onderliggende mechanismen en aanknopingspunten voor duurzame en structurele veranderingen.

Een ijsberg is een krachtige metafoor voor ‘systeem denken’. Systemen zijn als grote ijsbergen. Alleen het topje van de ijsberg is zichtbaar, zo’n 90% van de ijsberg bevindt zich onder water en bepaalt grotendeels hoe de ijsberg zich ontwikkeld. Hoe deze beweegt in relatie tot de stroming en de snelheid waarmee het ijs smelt of weer aangroeit. 

Door ons binnen Food4Smiles op het hele systeem tijdens de eerste 1000 dagen van kinderen in Nieuw- West te richten halen we aanvullende en vernieuwende kennis op.  Zo kunnen we de impact en duurzaamheid van acties gericht op een gezonde start vergroten.

Systems Science wordt in toenemende mate ingezet bij gezondheidswetenschappelijke vraagstukken, maar er is ook nog veel onduidelijk. Samen met een groep nationale en internationale experts schrijven we momenteel een plan van aanpak hoe Systems Science binnen Food4Smiles het beste ingezet kan worden.

Lees meer over een systeem aanpak in het artikel ‘De oorzaak van onderconsumptie groente en fruit is complex’ op Voeding NU

MEER WETEN OVER
Heb jij ideeën die ons verder kunnen helpen?

Draag bij aan een gezonde start voor steeds meer kinderen.