Systems Science
Systems Science
f4s
Door het gebruik van systems science krijgen we nog beter inzicht hoe we samen met ouders en stakeholders uit de wijk gezondheidsverschillen tijdens de eerste 1000 dagen lokaal kunnen aanpakken.

Samen onderzoeken we wat de belangrijkste aanknopingspunten zijn voor effectieve en duurzame veranderingen.
Afbeelding
ijsberg

Een gezonde groei en ontwikkeling tijdens de eerste 1000 dagen hangt af van veel verschillende factoren en stakeholders. Problemen die ontstaan tijdens deze periode zijn daarom vaak complex en dynamisch van aard en er is dan ook niet één simpele oplossing om problemen tijdens deze periode te voorkomen.

In 2020 zijn we gestart met systems science aanpak binnen Food4Smiles. Met behulp van deze aanpak onderzoeken we hoe verschillende elementen binnen een systeem elkaar beïnvloeden. In plaats van het kijken naar - en reageren op - individuele problemen, wordt er  gekeken naar de relaties en dynamiek tussen verschillende activiteiten binnen een systeem. Er wordt gekeken naar patronen over de tijd en naar onderliggende mechanismen en aanknopingspunten voor duurzame en structurele veranderingen.

Een ijsberg is een krachtige metafoor voor ‘systeem denken’. Systemen zijn als grote ijsbergen. Alleen het topje van de ijsberg is zichtbaar, zo’n 90% van de ijsberg bevindt zich onder water en bepaalt grotendeels hoe de ijsberg zich ontwikkeld. Hoe deze beweegt in relatie tot de stroming en de snelheid waarmee het ijs smelt of weer aangroeit. 

Door ons binnen Food4Smiles op het hele systeem tijdens de eerste 1000 dagen van kinderen in Nieuw-West te richten halen we aanvullende en vernieuwende kennis en inzichten op.  Het gaat hierbij om inzichten in onderliggende systemen die niet meteen 'zichtbaar' zijn. Zo kunnen we de impact en duurzaamheid van acties gericht op een gezonde start vergroten.

Sociale Netwerk Analyse

In Amsterdam Nieuw-West werken veel partijen samen om ieder kind de best mogelijke start te geven. Om een goed beeld te krijgen welke partijen dit zijn en hoe er wordt samengewerkt voeren we een netwerkonderzoek uit.

 

We doen dit door het uitzetten van een online vragenlijst.

 

Op basis van deze informatie zullen we daarna, waar mogelijk, samenwerkingen versterken en een duurzaam actieplan opzetten voor een gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Amsterdam Nieuw-West.

Causale kaart

Welke factoren zijn van invloed op de eerste 2 levensjaren van een kind?


De afgelopen maanden werkten we samen met 17 landelijke onderzoekers en professionals op het gebied van een gezonde groei en ontwikkeling voor jonge kinderen aan een causaliteitskaart.

 

Door zo’n kaart maken we inzichtelijk hoe verschillende factoren in een systeem met elkaar in verband staan. Op deze manier worden zowel belemmerende als beschermende factoren blootgelegd die dienen als aanknopingspunt voor het opzetten van een duurzaam actieplan.

Meedoen aan het netwerkonderzoek?

 

Ben jij betrokken bij activiteiten en/of werk je samen met anderen in de wijk rondom een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen tot 2 jaar oud (inclusief de zwangerschap) èn wil jij meewerken om het overzicht van het netwerk zo compleet mogelijk te maken? 


Stuur dan een mailtje naar food4smiles@vu.nl en ontvang een link naar de online vragenlijst.

Onder het genot van een drankje en hapje zullen we tijdens een netwerkbijeenkomst een terugkoppeling geven van de resultaten van het onderzoek en krijg je de kans om professionals en organisaties uit de wijk te ontmoeten.

Vragen?  Neem contact op met Carline Wesdorp via food4smiles@vu.nl 

MEER WETEN OVER
Heb jij ideeën die ons verder kunnen helpen?

Draag bij aan een gezonde start voor steeds meer kinderen.