OVER HET PROJECT
Niet ieder kind in Nederland heeft dezelfde kans op een gezonde start.
jaap seidell
Food4Smiles levert een unieke bijdrage aan het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van jonge kinderen door inzichten uit verschillende vormen van onderzoek te verbinden met praktijk en beleid in wijken waar dit het meeste nodig is.
Prof. dr. ir. J.C. Seidell Hoogleraar
Hoogleraar Voeding en Gezondheid Vrije Universiteit Amsterdam/directeur Sarphati Amsterdam
ONS UITGANGSPUNT:

Voor veel gezinnen is een gezonde leefstijl geen vanzelfsprekendheid en niet ieder kind in Nederland heeft dezelfde kans op een gezonde start. Deze verschillen worden door heel veel factoren veroorzaakt,  maar tot op heden weten we nog niet goed welke factoren hierin het meest belangrijk zijn. Om hierachter te komen is het betrekken van ouders met jonge kinderen essentieel. Dat gebeurt momenteel onvoldoende. Er is te weinig inzicht in de drijfveren van de doelgroep en te vaak wordt een belerende insteek gebruikt of is er te veel nadruk op voorlichting. Daarnaast is het gehele systeem rondom de eerste 1000 dagen belangrijk want de verantwoordelijkheid van een gezonde start kan niet alleen bij de ouders en verzorgers gelegd worden. Door juist op systeemniveau naar een probleem te kijken en het systeem op belangrijke punten positief te veranderen gaat er een kettingreactie aan resultaten plaatsvinden.

Afbeelding
graphics
WAAROM AMSTERDAM NIEUW-WEST?

Food4Smiles vindt plaats in Amsterdam Nieuw-West omdat dit stadsdeel een grote etnische diversiteit kent en veel inwoners een lage sociaaleconomische positie hebben. Daarnaast komt er relatief meer overgewicht voor bij kinderen dan in de rest van Amsterdam en Nederland.

In Amsterdam Nieuw-West worden per jaar gemiddeld 2000 baby's geboren.

De uitvalsbasis van Food4Smiles is de Stadsboerderij in Osdorp. Dit is een groen experiment midden in de stad waar natuur, goed eten en een prettige buurt voorop staan.

ONZE DOELEN:
Inzichten ophalen

We halen samen met ouders inzichten op bij ouders met jonge kinderen en hun directe sociale omgeving. We onderzoeken waar zij tegenaan lopen en wat hen helpt om hun kinderen een gezonde start te geven.

Inzichten vertalen naar acties

Samen met de ouders en hun directe sociale omgeving testen we wat werkt, we onderzoeken waarom iets werkt en we zorgen dat succesvolle acties in de wijk voortduren.

Systemisch bekijken

We bekijken het brede systeem rondom de eerste 1000 dagen van kinderen in Amsterdam Nieuw-West zodat we beter begrijpen aan welke knoppen we moeten draaien om de kans op een gezonde start te vergroten.

Wetenschappelijk onderbouwen

Doordat we het project wetenschappelijk onderbouwen kunnen de verkregen inzichten breed verspreid en ingezet worden, nationaal en internationaal.

Beweging op gang brengen

We starten een beweging in Amsterdam Nieuw-West over het belang van gezonde eerste 1000 dagen voor kinderen. Dit doen we samen met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) en de Gezonde en Kansrijke Start.

Zichtbaar maken

We zetten kunst in om het belang van een gezonde start voor iedereen in de wijk zichtbaar te maken.

Onze projectgroep
Coosje Dijkstra
Coosje Dijkstra
Projectleider Vrije Universiteit
Anna Groenewegen
Anna Groenewegen
Projectleider Fred Foundation
Rebecca Thuijs
Rebecca Thuijs
Projectmedewerker Communicatie Fred Foundation
Madelon Truffino
Madelon Truffino
Projectmedewerker Communicatie Eigenwijks
Carline Wesdorp
Kwalitatief Onderzoeker Vrije Universiteit
Linda Leijdekker
Linda Leijdekker
Projectmedewerker Gezonde en Kansrijke Start gemeente Amsterdam
Femke Timmer
Femke Timmer
Adviseur Sociale Basis, thema gezonde leefstijl & sport, stadsdeel Nieuw West Gemeente Amsterdam
Onze stuurgroep
Aartjan Bontje
Aartjan Bontje (voorzitter)
Directeur Fred Foundation
Jaap Seidell
Jaap Seidell
Hoogleraar Voeding en Gezondheid Vrije Universiteit
Fred Matser
Fred Matser
Oprichter Fred Foundation
Coosje Dijkstra
Coosje Dijkstra
Sr. onderzoeker Vrije Universiteit
Sandra Kloezen
Sandra Kloezen
Strategic developer Fred Foundation
Danielle Kretz
Danielle Kretz
Regisseur Gezonde en Kansrijke Start GGD Amsterdam
Karin Kauw
Karin Kauw
Opbouwwerker / projectleider gezondheid
Een initiatief van
VU
Vrije Universiteit Amsterdam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam (afdeling Gezondheidswetenschappen en de sectie Jeugd en Leefstijl). Aan de Vrije Universiteit studeren ruim 26.500 studenten en werken ruim 4.600 medewerkers aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek. De sectie Jeugd en Leefstijl doet vooral onderzoek naar hoe ieder kind een gezond start te geven en te behouden.

Meer over VU
ff
Fred Foundation

Fred Foundation zet zich in voor een samenleving die mensen stimuleert om in harmonie met zichzelf, elkaar en hun omgeving te leven. Fred Foundation streeft ernaar om mensen meer autonomie te geven, hun gezondheid en welzijn te verbeteren, ons bewustzijn te vergroten en om de zorg voor de natuur en de planeet te bevorderen. Dit doet Fred Foundation door eigen projecten uit te voeren en door financiële donaties, organisaties en initiatieven te ondersteunen.

Meer over FF