Afbeelding
causale kaart
CAUSALE KAART

Het samenstellen van een causaliteitskaart

Welke factoren zijn van invloed op de eerste 2 levensjaren van een kind?

De afgelopen maanden werkten we samen met 17 landelijke onderzoekers en professionals op het gebied van een gezonde groei en ontwikkeling voor jonge kinderen aan een causaliteitskaart.

Door zo’n kaart maken we inzichtelijk hoe verschillende factoren in een systeem met elkaar in verband staan. Op deze manier worden zowel belemmerende als beschermende factoren blootgelegd die dienen als aanknopingspunt voor het opzetten van een duurzaam actieplan.

Onderliggende verbanden inzichtelijk maken

In interactieve werksessies verzamelende we zoveel mogelijke factoren die, – vooral in de afgelopen 20 jaar - veranderd zijn èn invloed hebben op een gezonde leefstijl tijdens de eerste twee levensjaren van een kind. Middels verdiepende bijeenkomsten gingen we bijvoorbeeld in op hoe de toename van het gebruik van mobiele apparaten en daarmee sociale media hand in hand gaan met blootstelling aan misleidende claims op babyproducten. Deze misleidende claims kunnen van invloed zijn op hetgeen ouders zien als een gezonde voedselkeuze, wat weer samenhangt met kennis en voedselvaardigheden van ouders. Zo wordt er reclame gemaakt voor pyjama-papjes en gecommuniceerd dat deze ‘essentieel’ zijn maar in werkelijkheid worden ouders verleid om een product te kopen dat niet past in een gezond eetpatroon van jonge kinderen. Door wisselende informatie over wat wel en niet gezond is kan stress en onzekerheid ontstaan bij ouders. Dit soort onderliggende mechanismes maken we inzichtelijk via een causale kaart.

Het ontwerpen van een lokale causaliteitskaart

De komende tijd werken we verder aan het prioriteren èn verbinden van al deze factoren. We maken op deze manier inzichtelijk welke omgevingsfactoren van invloed zijn tijdens de eerste twee levensjaren van kind. Naast een causale kaart die met wetenschappers en professionals is gemaakt, maken we ook een kaart met lokale stakeholders uit Nieuw-West. Deze twee causale kaarten dienen vervolgens als startpunt om te identificeren waar de relevante aanknopingspunten en energie zit om samen met partners in de wijk gezondheidsverschillen te verkleinen.