Nieuws
Samen werken aan een gezonde start met organisaties uit de wijk
20/04/2022 —
vader bij muur

Het is een veelgehoord advies om actief samen te werken met partijen in de wijk zodat activiteiten en werkzaamheden aansluiten bij de lokale context en de behoeften van de doelgroep. Maar hoe doe je dat nu in de praktijk en hoe houd je zicht op het bredere systeem? In Food4Smiles combineren we hiervoor elementen uit participatief actie onderzoek met systeem denken. 

Hoe doen we dat?
Samen met meer dan 20 lokale partijen hebben we eerst het systeem rondom een gezonde start voor jonge kinderen in Amsterdam Nieuw-West in kaart gebracht. We schreven hier al eerder over. Daarna hebben we gewerkt aan een breed gedragen actieprogramma waarbij we alle partijen hebben betrokken en nu zijn we in kleinere actiegroepen de eerste acties aan het vormgeven. Elke groep werkt aan een zelfgekozen thema uit het actieprogramma en komt om de 6 tot 8 weken bijeen om te werken aan concrete ideeën. Het proces wordt door ons gefaciliteerd en ondersteund. Graag vertellen we in dit nieuwsbericht meer over één van de actiegroepen en dat is de groep die zich richt op de rol van de (aanstaande) vader/partner tijdens de eerste 1000 dagen. 

Vaders uit Nieuw-West
Samen met lokale partijen uit Amsterdam Nieuw-West zijn we verder gaan werken aan dit thema. Het belang van vaderbetrokkenheid in de eerste 1000 willen we graag verder onderzoeken omdat er nog veel open vragen leven. Wat betekent bijvoorbeeld betrokkenheid precies? Er wordt gesignaleerd dat vaders niet altijd betrokken kunnen zijn of worden maar de redenen hiervan zijn divers en uiteenlopend. Denk aan vaders die fulltime werken en niet de 5 weken vaderschapsverlof – die sinds 1 juli 2020 kan worden opgenomen - opnemen, niet omdat ze dit niet willen of het belangrijk vinden maar omdat het bijvoorbeeld door werkgevers niet mogelijk gemaakt wordt maar ook doordat formele structuren binnen de OKT of de opvang zich toch nog vaak richten op moeders. De vraag hoe vaderbetrokkenheid te stimuleren, als deze behoefte er is, bleek een moeilijkere vraag. Om hier antwoord op te geven zijn we gestart met gesprekken in de wijk met vaders. Op deze manier horen we graag de ervaringen van vaders en welke behoeften vaders in deze periode hebben. Willen vaders meer betrokken worden in deze periode en zo ja, op welke manier? Wie of wat ondersteunt hen in deze periode? Maar ook; wat wordt er gemist en wat zou aansluiten bij de behoeften die er leven.

Quote uit de groep:

‘’Vaak wordt de rol en aanwezigheid van vaders tijdens de eerste 1000 dagen niet goed belicht en weten we niet goed wat er speelt en waar behoeften aan is’’

“Er is een spelinloop voor vaders geweest, maar ik weet niet of vaders ook betrokken waren bij het opzetten hiervan”

Inzicht krijgen
Om meer inzicht te krijgen in de ervaringen van vaders en waar behoeften aan is gaan we samen met de partijen uit de actiegroep korte gesprekken voeren met vaders uit Nieuw-West. We gaan de straat op, praten met vaders en komen graag te weten hoe zij de eerste beginjaren van hun kinderen hebben ervaren, wat of wie hun heeft ondersteund in deze periode, maar ook wat ze misschien hebben gemist. Ook zijn we benieuwd of er behoeften zijn voor specifieke ondersteuning en wat dit precies zou kunnen zijn. Op basis van deze inzichten willen we graag verder praten met een grotere groep vaders in Nieuw-West om hun ervaringen en inzichten te horen. 

Mocht je nog vaders kennen of zelf vader zijn?
Het doel is dat de stappen die we zetten leiden tot ideeën die de (mogelijkheid) tot betrokkenheid van vaders tijdens de eerste 1000 dagen vergroten, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met een diverse groep vaders met elk hun eigen behoeften en wensen. Mocht jij nog vaders uit Nieuw-West kennen of zelf vader zijn in Nieuw-West en wil je meepraten? Laat het ons dan weten via food4Smiles@vu.nl en dan nemen we snel contact met je op!


1* Daar waar vaders staat in dit nieuwsbericht kan ook verzorgers gelezen worden.