Nieuws
Lokaal samenwerken aan een gezonde groei en ontwikkeling in de wijk
10/01/2022 —
qswdef

 

 

Op maandag 8 november en 29 november hebben we in Nieuw-West twee interactieve bijeenkomsten georganiseerd met verschillende organisaties uit de wijk die zich richten op een gezonde groei en ontwikkeling tijdens de eerste 1000 dagen van het leven van een kind. Er waren meer dan 20 verschillende organisaties aanwezig, van betrokken bewoners en moeders uit Nieuw-West tot het kinderdagverblijf en van de woningbouwvereniging en geboortezorgpartners tot de gemeente Amsterdam. De eerste bijeenkomst begin november was live in de Fruittuin van West. Wat was het ontzettend fijn om elkaar weer live te zien en te spreken. De tweede bijeenkomst hebben we online moeten voortzetten maar ook toen zijn er waardevolle verhalen gedeeld en ideeën opgehaald om verder mee aan de slag te gaan.


 ''Het was tijdens beide bijeenkomsten bijzonder om te merken hoeveel energie, kennis en enthousiasme er onder alle partijen leeft rondom de eerste 1000 dagen.'' (Reactie deelneemster)

Breed gedragen actieplan
Het doel van de bijeenkomsten is om samen te komen tot een breed gedragen plan met daarin acties die bijdragen een gezonde groei en ontwikkeling tijdens de eerste 1000 dagen van het leven van een kind in Amsterdam Nieuw-West. Om tot een duurzaam plan te komen zijn we tijdens deze bijeenkomst begonnen met het maken van een systeemkaart. Deze systeemkaart laat zien dat er veel factoren met elkaar samenhangen die een gezonde groei en ontwikkeling beïnvloeden. Door het maken van een systeemkaart kun je de dynamiek achter een complex vraagstuk in beeld brengen, waardoor er ook weer meer aanknopingspunten om verder te onderzoeken zichtbaar worden. 

Samen met elkaar hebben we 35 factoren in kaart gebracht die volgens de groep in Amsterdam Nieuw-West een belangrijke rol spelen. Er was een grote diversiteit aan factoren die zijn genoemd. Denk bijvoorbeeld aan ‘weinig geschikte woningen voor gezinnen met jonge kinderen’, ‘een ingewikkeld zorgtraject’, ‘het aanbod 0-2 jaar in de wijk’, ‘lengte ouderschapsverlof’ of ‘ervaren stress’. Deze factoren hebben we met elkaar verbonden en samen hebben we gezocht naar aangrijpingspunten. Deze aangrijpingspunten vormen de start van het actieplan die bijdragen aan een gezonde groei en ontwikkeling voor kinderen in Nieuw-West. 

''Het was mooi om te zien hoe we samen zo’n complex probleem op een toegankelijke manier inzichtelijk hebben kunnen maken. '' (Reactie deelneemster)

Moeders voor moeders
In de tweede bijeenkomst zijn er thema’s geprioriteerd en zijn eerste ideeën ingebracht voor het actieplan. Twee moeders uit Nieuw-West trapten de bijeenkomst af door verschillende ideeën te presenteren die zij afgelopen zomer tijdens een bijeenkomst over hetzelfde onderwerp hebben bedacht die volgens hen bijdragen aan een gezonde start voor kinderen in Nieuw-West. Twee ideeën werden extra uitlicht: een informeel moeders voor moeders praatgroep met een kids-corner en een website/platform waarop al het aanbod en de activiteiten rondom de eerste 1000 dagen in Nieuw-West inzichtelijk wordt gemaakt én bijgehouden. Deze twee ideeën kunnen als input dienen om straks - als we vanaf 2022 verdergaan werken in actiegroepen - mee aan de slag te gaan. 

Afbeelding
fnbvdsvknd

Vervolg 2022

Na deze mooie ideeën van de bewoners en moeders uit Nieuw-West presenteerde wij de uitgewerkte systeemkaart en de meest belangrijke thema’s aan iedereen waarna er gestemd mocht worden op zijn of haar top 5. De vraag daarbij was: wat vind jij belangrijk om aan te werken in Amsterdam Nieuw-West? Dit resulteerden in een top 9 van thema’s. Op basis hiervan zijn subgroepen gevormd die de thema’s verder hebben uitgediept. We sloten de middag af met maar liefst 13 concrete ideeën die de basis zullen vormen voor het actieplan. Samen met de lokale coalitie in Nieuw-West en het Masterplan Nieuw-West kijken we hoe we alle acties een plek en aandacht kunnen geven zodat we in januari van start kunnen gaan met het uitvoeren en evalueren van de eerste acties.    

We kijken er erg naar uit om in het nieuwe jaar samen te werken aan een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in Amsterdam Nieuw-West.

Meer informatie of kom je graag in contact? Stuur dan een mailtje naar: food4smiles@vu.nl