Nieuws
Naar Londen voor de 6de Europese conferentie EUSN over sociale netwerken
24/10/2022 —
londen

Van 12 tot 16 september 2022 vond de 6 de Europese conferentie, EUSN, in Londen plaats waar wij de
kans kregen om de resultaten van ons netwerkonderzoek naar het lokale netwerk van
samenwerkingen rondom een gezonde start in Amsterdam Nieuw-West te presenteren. Samen met
een internationaal publiek aan wetenschappers deden wij veel nieuwe perspectieven en inspiratie op
en discussieerden we over hoe samenwerkingen in beeld gebracht kunnen worden en bijdragen aan
gezondheidsvraagstukken.

Lokale samenwerkingen in beeld gebracht
In de zomer van 2021 voerden we een netwerkonderzoek uit rondom een gezonde start in Nieuw-
West. Het doel van dit onderzoek was om de structuur en sterkte van het netwerk in kaart te
brengen. Enerzijds door inzicht te krijgen wie met wie samenwerkt (en wie nog niet) en anderzijds
om de meest relevante organisaties in kaart te brengen en uit te nodigen voor deelname aan ons
onderzoek en actiegroepen waarover we eerder al schreven, zie hier

Veel verscheidenheid en potentie voor versterking
Via een online vragenlijst werd onder geboortezorgpartners, welzijnsorganisaties en lokale
buurtinitiatieven gevraagd naar de zeven meest belangrijke samenwerkingspartners van het
afgelopen jaar. Zevenenzeventig vragenlijsten werden verwerkt voor de netwerkanalyse. Op basis
hiervan zijn 490 samenwerkingen in kaart gebracht en 98 verschillende organisaties die met elkaar
samenwerken, denk aan verloskundigenpraktijken en kraamzorg, kinderfysiotherapeuten en
spelinlopen tot aan gespecialiseerde zorg voor jonge kinderen en buurt initiatieven gericht op het
creëren van een netwerk voor ouders. Deze partijen voeren een grote verscheidenheid aan
werkzaamheden uit (meer dan 300 verschillende) en ze lopen uiteen van het bieden van emotionele
steun rondom ouderschap tot aan Centering Pregnancy voor Arabisch sprekende zwangeren. In het
netwerk is een cluster aan samenwerkingen waar te nemen en losse eilanden van organisaties die
niet verbonden zijn met het grotere geheel (zie figuur 1).

 

Afbeelding
tabel

Figuur 1. Voorlopige resultaten. Visualisatie netwerkonderzoek eerste 1000 dagen netwerk Amsterdam Nieuw-West.

Aan de hand van het netwerkonderzoek is duidelijk geworden dat aan de ene kant sleutelfiguren en
bruggenbouwers een belangrijke rol spelen in Nieuw-West en er veel samenwerkingen en verschillende organisaties zijn die zich richten op een gezonde start. Aan de andere kant wordt
duidelijk dat er ook nog kansen liggen om de samenwerkingen te versterken, de ‘eilanden’ bij het
geheel te betrekken en nog beter gebruik te maken van ieders ervaring, kennis en expertise.
Meer weten? Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor een update zodra we het netwerkonderzoek
breed delen.