Nieuws
Nieuw artikel: Perspectieven van Turkse moeders en grootmoeders over de rol van grootouders in relatie tot leefstijlgerelateerde onderwerpen tijdens de eerste 1000 dagen in het leven van een kind.
05/09/2022 —
kind

Grootouders kunnen een grote ondersteunde rol spelen in het alledaagse leven van gezinnen met jonge kinderen, denk bijvoorbeeld aan oppassen en meehelpen in het gezin. Er is echter nog weinig bekend over de rol van grootouders in relatie tot leefstijlgerelateerde onderwerpen tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. Daarom hebben wij in het kader van Food4Smiles in Amsterdam Nieuw-West 18 grootmoeders en 16 moeders met een Turkse achtergrond geïnterviewd. Uit deze gesprekken bleek dat grootmoeders van invloed zijn op leefstijlgerelateerde onderwerpen tijdens de eerste 1000 dagen, zoals gezond eten en beeldschermgebruik. Moeders ervaren de hulp van grootouders in de opvoeding als ondersteunend en van groot belang, maar zowel moeders als grootmoeders geven ook aan dat ze het soms moeilijk vinden om conflicterende inzichten over gezonde opvoedkeuzes te bespreken wat kan leiden tot wrijving.

 

Het hele artikel is hier te lezen.