Nieuws
Nieuw artikel: Ouders en professionals over ondersteuning in de eerste 1000 dagen
29/09/2021 —
baby op kleed

Tijdens de eerste twee jaar van het leven van een kind wordt een belangrijke basis gelegd voor de gezondheid in de rest van het leven. Daarom is juist in deze periode ondersteuning van professionals vanuit een consultatiebureau extra belangrijk. Food4Smiles heeft onderzocht hoe ouders met kinderen van 0-2 jaar de ondersteuning van professionals ervaren, en ook hoe professionals hier zelf tegenaan kijken.

Dit onderzoek bij ouders en professionals liet zien dat ouders met jonge kinderen de ondersteuning van professionals vanuit een consultatiebureau vaak waarderen. Ouders vinden het fijn als de ondersteuning wordt toegespitst op hun specifieke vragen en behoeftes. Ook willen ze graag hulp en adviezen die praktisch van aard zijn zodat ze het zelf kunnen toepassen, en bovendien passen bij hun eigen (soms culturele) gebruiken. Professionals herkennen de behoeftes van de ouders, en spelen daar in hun consulten vaak op in. Soms zorgen tijdgebrek en professionele kaders er echter voor dat ze niet altijd ondersteuning kunnen bieden op de manier die ouders willen.

Ons onderzoek liet ook zien dat er soms gevoelens van wantrouwen spelen bij ouders, over waarom bepaalde dingen gevraagd worden door professionals. Het kan helpen om mogelijke misverstanden direct uit te spreken, of uit te leggen waarom een bepaalde vraag wordt gesteld. Wat bijdraagt aan het vertrouwen tussen ouders en professionals is als professionals zelf aangeven ook een vader/moeder te zijn. Ouders vinden het vaak belangrijk dit te weten omdat ze zich meer begrepen voelen door iemand met ervaringskennis.